O NÁS

ŠKÔLKA PRE STROMY SPOLOČNOSTI H&B PLANT

ĽUDIA

V škôlke pre stromy spoločnosti H&B Plant so stálou skupinou 6 osôb, ktorej vypomáhajú  najatí pracovníci a dodávatelia, pracujeme na nádhernom produkte. Sú ním naše stromy a kry.

Spoločnosť v roku 2003 založili Peter van der Heiden a Martin van de Bijl. Už pred rokom 2003 mali mnohoročné skúsenosti z inej škôlky.  Okrem každodenného riadenia sa starajú najmä o predaj a nákup.

Neskôr v tom istom roku, v auguste, bol vedením škôlky poverený Harm Didis. Jeho úlohami sú o. i. vedenie škôlky, zabezpečovanie hladkého priebehu nakládok a vykládok tovaru a návštevy dodávateľov, pri ktorých kontroluje dostupnosť odrôd, ich množstvá, veľkosti a kvalitu.

Martin van de Bijl jr. sa k spoločnosti pridal v roku 2010 a posilnil tak zostavu škôlky. Je nepochybne mimoriadne všestranný. Stačí ho požiadať o vykonanie rezu, upevnenie stromu, zavlažovanie, atď. – to všetko zvládne. Počas sezóny dodávok ho nájdete na nakladacom žeriave, kde sa snaží o tú najlepšiu nakládku – po ktorej budú spokojné rastliny aj zákazníci.

Sandro Valkenier začal pre škôlku spoločnosti H&B Plant pracovať v januári 2015 ako predajca a odbytový pracovník. Za svoju dôležitú úlohu považuje vyhľadávanie a nachádzanie nových zákazníkov, ako aj udržiavanie čerstvo vybudovaných vzťahov s nimi. Okrem toho má na starosti logistiku a marketing.

SPOLOČNOSŤ

Škôlka pre stromy spoločnosti H&B Plant sa nachádza v Randwijku, v centre alejových stromov Opheusden. Od roku 2003 sme si na úrodnej ílovitej pôde rieky v našej oblasti (volá sa "de Betuwe") vypestovali pekný sortiment alejových stromov, ovocných stromov a solitérnych krov. Vďaka úzkej spolupráci so sieťou starostlivo vybraných dodávateľov dnes máme v ponuke okolo 400 rôznych odrôd.

Ponúkame stromy s obvodom kmeňa 6-8 až 30-35 cm. Všetky stromy načas presádzame, niektoré dva, iné tri, štyri alebo dokonca päťkrát. V ponuke máme dostupné viackmenné aj solitérne kry vo výške od 125/150 až do cca. 700 cm.

Väčšinu našich stromov a rastlín vyvážame do škôlok pre stromy, záhradných centier a realizátorom v celej Európe.